Sakura Shippuden 5

6. srpna 2009 v 12:32 | poslala Hinata Uzuamki http://sakura1sasuke.blog.cz/ |  Naruto obrázky
 

Sakura s vějířem

6. srpna 2009 v 12:29 | poslala Hinata Uzuamki http://sakura1sasuke.blog.cz/ |  Naruto obrázky

Kawaii Sakura

6. srpna 2009 v 12:24 | poslala Hinata Uzumaki http://sakura1sasuke.blog.cz/ |  Naruto obrázky
 


Sakura Shippuden 4

6. srpna 2009 v 12:23 | poslala Hinata Uzumaki http://sakura1sasuke.blog.cz/ |  Naruto obrázky

Sakura Shippuden 3

6. srpna 2009 v 12:20 | poslala Hinata Uzumaki http://sakura1sasuke.blog.cz/ |  Naruto obrázky

Sakura v zimním

6. srpna 2009 v 12:18 | poslala Hinata Uzumaki http://sakura1sasuke.blog.cz/ |  Naruto obrázky

Sakura Shippuden 2

6. srpna 2009 v 12:04 | poslala Hinata Uzumaki http://sakura1sasuke.blog.cz/ |  Naruto obrázky


Naruto and Sakura, Hinata, Sasuke a další

5. srpna 2009 v 20:56 | Hinata Uzumaki http://sakura1sasuke.blog.cz/ |  Naruto obrázky

Sakura Shippuden

5. srpna 2009 v 20:53 | Hinata Uzumaki http://sakura1sasuke.blog.cz/ |  Naruto obrázky


Kam dál